Jak to bude dál s revizí RVP?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 20. 10. 2022

Místo konání: https://www.facebook.com/SKAVcz/

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Jan Jiterský / MŠMT
Petra Keprtová / SKAV
Martin Rusek / Kompas
Petra Skalická / Člověk v tísni
Kamil Ubr / NPI ČR
• Milena Vlčková / ředitelka MŠ, ZŠ a SŠ Waldorfská, Č. Budějovice

Otázky

Jak probíhá revize RVP ZV a jak je řízen její proces?
V jakém vztahu jsou Hlavní směry revize RVP ZV (a další vznikající materiály) ke Strategii 2030+ a k probíhající revizi?
S jakým zadáním a na čem pracují pracovní skupiny NPI?
Je možné počítat se stávajícím harmonogramem? Je stále ještě realistický?
Má revize RVP ještě reformní potenciál?
Jak komunikovat RVP směrem k veřejnosti?

Moderátor

Bořivoj Brdička / JŠI, SKAV