Jak (se) učit ve třídě se třiceti dětmi?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 31. 10. 2013

Místo konání: Era svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Petr Bannert / vedoucí oddělení, odbor vzdělávání, MŠMT
Pavla Ducháčková – Chotková / členka Komise pro výchovu a vzdělávání, Praha 6
Olga Králová / zástupkyně ředitele, ZŠ Kunratice
Vladimír Lacina / ředitel MŠ a ZŠ Klecany
Petr Najvar / Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta MU

Otázky

Jak zažívat radost z učení ve třídě se třiceti spolužáky a jedním učitelem?
Která opatření a podmínky mohou pomoci?
Co doporučují ředitelé, učitelé, akademici, úředníci MŠMT?
Co o tom říkají výzkumy?

Moderátor

Tomáš Feřtek / EDUin


Navazující mediální výstupy

Je třicet moc? Plné třídy jsou menší problém než nedostatek asistentů.