Jak rozumět změnám v RVP?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 25. 02. 2021

Místo konání: https://www.facebook.com/SKAVos/

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Štěpánka Baierlová / ZŠ Lerchova Sušice, Učitelská platforma
Bořivoj Brdička / Jednota školské informatiky
Michal Černý / Asociace ředitelů ZŠ
Jaroslav Faltýn / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ivo Jupa / Národní pedagogický institut
Martin Rusek / Pedagogická fakulta UK

Otázky

Co mění ve výuce malá revize RVP?
Jakým způsobem probíhal proces „škrtání“ očekávaných výstupů v mnoha oborech? Lze považovat proces přípravy malé revize RVP za transparentní?
Jak získat pro změny učitele? Byla malá revize dostatečně komunikována a vysvětlena?
Jaký bude osud pracovních skupin k jednotlivým oblastem RVP a co se stane s výsledky jejich práce?
Jak na základě této zkušenosti připravit velkou revizi RVP?
Co zásadního se musí změnit v pojetí kurikula do budoucna?

Moderátor

Petra Skalická / Člověk v tísni