Inspirace úspěšnými vzdělávacími systémy: Budeme také „chytrozemí“?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 24. 11. 2022

Místo konání: Online

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Josef Basl / vedoucí oddělení mezinárodních šetření ČŠI
Tomáš Bouda / Ostravská univerzita
Dominik Dvořák / ÚVRV PedF UK
Hana Splavcová / NPI
Jana Straková / ÚVRV PedF UK

Otázky

Úspěšné země mají užší národní kurikulum – je to dobré řešení i pro české vzdělávání?
Lepší je všechny žáky podporovat v náročnějších úkolech, než je rozdělovat na schopnější a méně schopné – proč se této myšlence v ČR nedaří?
V předškolním vzdělávání se mají děti na školu dobře připravit, ale jinak než akademickou výukou – na co klást důraz a jak se to daří u nás?
Úspěšné systémy promyšleně podporují profesní rozvoj učitelů – jaká opatření jsou zásadní a jak jich u nás dosáhnout?
Jakou systémovou podporu dostávají v úspěšných zemích ředitelé a školy, aby mohli ručit za dobré vzdělávací výsledky svých žáků? Co v této oblasti dělat u nás?

Moderátor

Lucie Slejšková / EDUin