Hlas mladých ve vzdělávání


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 29. 02. 2024

Místo konání: https://www.facebook.com/SKAVcz/

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Marek Havrlík / Česká rada dětí a mládeže
Tomáš Hazlbauer / Centrum pro demokratické učení
Adéla Kundrátová / Česká středoškolská unie
Silvie Pýchová / Partnerství pro vzdělávání 2030+, Výbor pro EU Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Jana Ticháčková / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Otázky

Jak můžeme pomoci k zapojování studujících do rozhodování? Jaké vytvoříme podmínky pro jejich participaci?
Vnímají učitelé a ředitelé žáky a studenty jako partnery?
Proč je důležité, aby se zapojili i méně aktivní a znevýhodnění studující? A jak na to?
Jakými nástroji můžeme participaci konkrétně pomoci?
Jak se situace v Česku liší v porovnáním se zahraničím?

Moderátor

Anna Kačabová / Asociace podnikavé Česko