Červnový kulatý stůl (2010) – výstup

Jak dlouho bude ještě vládnout známka na českých školách?

Cílem červnového kulatého stolu bylo hledat odpovědi na následující otázky:
● Existuje kvalitativní rozdíl mezi slovním hodnocením a známkovou klasifikací?
● Jak ovlivňuje způsob hodnocení vztah učitele a žáka?
● Proč je známková klasifikace tak oblíbená a žádaná učiteli i rodiči?
● Jaký je dopad principu klasifikace na celou společnost?

Téma vzbudilo zájem především pracovníků odborných institucí, přítomni byli představitelé sdělovacích prostředků – redaktoři ČTK a ČT, zástupci škol reprezentovali především školy s alternativními metodami výuky a tedy ty, které slovního hodnocení využívají.

Zápis z kulatého stolu.