Stanovisko k návrhům na změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

SKAV se připojuje ke Stanovisku ČOSIV – Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání k návrhům na změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacím potřebami:

Celé stanovisko si můžete přečíst zde.