Sociální role školy


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 21. 03. 2024

Místo konání: https://www.facebook.com/SKAVcz/

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Michal Černý / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Lenka Hečková / Society for All (SOFA)
Jan Kuzebauch / ředitel ZŠ Kraslice
Kateřina Lánská / EDUin
Zdislava Odstrčilová / Ministerstvo práce a sociálních věcí

Otázky

Patří sociální práce do škol? Kde a jak má probíhat diagnostika sociálního znevýhodnění?
Jakým způsobem má kompenzovat sociální znevýhodnění škola a jaké profese ji v tom mají pomáhat?
Jak má tato podpora vypadat na úrovni předškolního vzdělávání a co potřebují základní školy?
Jak nastavit spolupráci MŠMT a MPSV na metodice provazující podporu sociálně znevýhodněných dětí ze strany školy i sociálních služeb?
Má být oblast sociální práce a škol součástí středního článku? Kdo bude mít jaké kompetence a odpovědnosti?

Moderátor

Lucie Slejšková / EDUin