Jak můžeme pomoci plynulému přechodu dětí z MŠ do ZŠ?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 16. 05. 2024

Místo konání: https://www.facebook.com/SKAVcz/

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Irena Borkovcová / Česká školní inspekce
Michal Černý / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Barbora Loudová Stralczynská / Pedagogická fakulta UK
Hana Splavcová / Národní pedagogický institut
Erika Tomková / vedoucí učitelka MŠ Neznašov
Jaroslav Tůma / ředitel ZŠ a MŠ Neznašov

Otázky

Zajistí revize RVP PV a RVP ZV plynulý přechod mezi MŠ a ZŠ?
Jaké konkrétní systémové nástroje mají podpořit plynulý přechod mezi MŠ a ZŠ?
Sdílí učitelé MŠ a ZŠ stejná očekávání vzhledem k výsledkům vzdělávání MŠ?
Jak by měla vypadat spolupráce MŠ a ZŠ?
Jak bude provázanost MŠ a ZŠ řešena na systémové úrovni a kdo bude jejím iniciátorem?
Byly představeny 4 varianty pro snížení počtu odkladů nástupu do ZŠ. Termín pro spuštění této změny bude až po implementaci revidovaného RVP PV a ZV do všech škol? Jak bude zajištěno financování této změny?

Moderátor

Dana Ticháčková / Učitelská platforma