Červnový kulatý stůl (2011) – výstup

Je magistr zárukou dobrého učitelování?

Cílem červnového kulatého stolu bylo prostřednictvím odpovědí na následující otázky zodpovědět hlavní otázku setkání, zda je magisterské pedagogické studium zárukou dobrého výkonu učitelské profese:
● Od koho se dnes děti nejvíce učí? Víme to?
● Je nutné k pedagogické kvalifikaci magisterské studium pedagogiky?
● Hraje v učitelském vzdělání rozhodující roli odborná znalost nebo pedagogické dovednosti?
● Co nabízí zájemcům o práci učitele pedagogické minimum?
● Mají pedagogické fakulty konkurenci ve vzdělávání učitelů?
● Proč na pedagogické fakulty dlouhodobě chodí intelektuálně nejslabší třetina uchazečů o vysokoškolské studium? Umíme to změnit?
Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:
● Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., děkanka Pedagogické fakulty ZČU
● Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., ekonom CERGE-EI, člen NERV
● Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., Pedagogická fakulta UK

Dubnový kulatý stůl (2011) – výstup

Stačí na cestě za ukázněnou třídou jen „utahovat šrouby“?

Dubnový kulatý stůl se zabýval vždy aktuálním tématem, kázeňským klimatem ve školách a možnostmi jeho ovlivňování. Jeho cílem bylo hledat odpovědi na následující otázky:
• Má kázeňské klima vliv na školní úspěšnost žáků?
• Kdo je za kázeň ve škole zodpovědný?
• Jaký dopad má na kázeň efektivní řízení školy?
• Mohou nám rodiče pomoci s vytvářením klidné pracovní atmosféry ve škole?
• Jak na rodiče, kteří odmítají se školou spolupracovat?
• Co vlastně mají řešit smlouvy s rodiči?

Pozvání k diskusi přijali:
• Mgr. Daniel Kaiser, ředitel ZŠ Jižní IV, Praha 4
• PaedDr. Blanka Janovská, ředitelka FZŠ prof. O. Chlupa, Praha 5
• PhDr. Václav Mertin, psycholog, FF UK
• PhDr. Jana Nováčková, CSc., psycholožka, SKAV
• Mgr. Alena Sobotová, výchovný poradce v ZŠ se speciálními třídami v Liberci

Březnový kulatý stůl (2011) – výstup

Březnové setkání kulatého stolu mělo za úkol vyjasnit, zda modelový školní vzdělávací program bude fungovat jako povinné osnovy nebo má za cíl pomoci školám, které měly potíže s vytvářením ŠVP.

Organizátoři formulovali řadu dílčích otázek, jejichž zodpovězení mělo přispět k získání odpovědi na zásadní otázku, jaký záměrem bylo vytvoření uveřejněných osnov MŠMT motivováno. Byly připraveny následující otázky:
• Budou muset školy upravit své ŠVP podle doporučených osnov?
• Zastaví vzorové osnovy kurikulární reformu?
• Plánuje ministerstvo školství přípravu modelového školního vzdělávacího programu (ŠVP)?
• Co by měl modelový ŠVP splňovat, aby přinesl školám užitek?
• Jaký je vztah mezi vzdělávacími standardy, modelovým ŠVP a vývojovými kontinui?

Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:
• Mgr. Zdeněk Brož, ředitel ZŠ Chrudim
• Mgr. Michal Černý, ředitel ZŠ Klánovice
• PhDr. Stanislava Krčková, VÚP
• Ing. Martin Krejza, MŠMT ČR
• Mgr. Miroslava Škardová, SKAV (Step by Step)

Zápis z kulatého stolu.

Únorový kulatý stůl (2011) – výstup

Zveřejnilo MŠMT standardy vzdělávání nebo testové úlohy?

Únorový kulatý stůl se zabýval otázkou, zda materiály zveřejněné MŠMT k diskusi, jsou standardy vzdělávání nebo testové úlohy?

Jeho cílem bylo hledat odpovědi na otázky:
• Jak by měly vypadat standardy, které školám opravdu pomohou?
• Jdou publikované ukázky standardů správnou cestou? Je zapotřebí je nějak upravit?
• Jaké bylo zadání ministerstva školství k tvorbě standardů?
• Jaké jsou výsledky prvního měsíce debaty o standardech a jak by měla probíhat dále?
• Jakým způsobem budou zapracovány připomínky?

Setkání se zúčastnili tito pozvaní panelisté:
• PhDr. Martin Chvál, Ph.D., PedF UK
• PhDr. Hana Koštálová, SKAV
• doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. – FSV UK
• Mgr. et Bc. Martin Ševčík, ZŠ Londýnská
Z MŠMT, které bylo osloveno se žádostí o vyslání svého představitele, se z důvodů zaneprázdnění nedostavil žádný zástupce.

Zápis z kulatého stolu.