Červnový Kulatý stůl SKAV a EDUin byl k tématu přípravy dětí na obranu státu a mimořádné události

Poslední Kulatý stůl SKAV a EDUin v tomto školním roce se zaměřil na téma:

Jak připravovat děti ve škole na obranu státu a mimořádné
události?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. června 2017 v ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Pozvaní účastníci panelové diskuze: O. Andrys (ČŠI), P. Fruhbauerová (NaZemi), I. Gerhát (POKOS, MO ČR), S. Pohořelý (MŠMT), M. Řezáč (Občankáři.cz) a E. Tilcerová (GŘ HZS)

Pozvánka

Stanovisko SKAV k tématu