Březnový Kulatý stůl SKAV a EDUin se věnoval tématu zakládání nových škol

Březnový Kulatý stůl SKAV a EDUin byl na téma:

Proč rodiče zakládají nové školy místo, aby své děti umístili do té
nejbližší?

Debata se uskutečnila ve čtvrtek 23. 3. 2017 (10-12 hod.) v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Účastníci panelové diskuze: J. Kitzberger (Duhovka Group), P. Kraemer (Institut pro podporu inovativního vzdělávání), L. Macášková Hejbalová (Projekt ScioŠkol), P. Sakáčová (Dobrá škol(k)a, Zlín), J. Straková (ÚVRV, PedF UK) a D. Vodová (Spolek Hůrka, Kutná Hora)

Pozvánka

Článek s výstupy z kulatého stolu