Zpravodaj č. 2 (říjen 2011)

Profil členské organizace: Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání

Rozhovor s Janou Nováčkovou.

Zpravodaj č. 1 (duben 2011)

Profil organizace: Kritické myšlení, o. s.

Rozhovor s Hanou Košťálovou.