Video záznam z Kulatého stolu SKAV a EDUin (23. 3. 2017) k zakládání nových škol