Video záznam z Kulatého stolu SKAV a EDUin (15. 6. 2017) k přípravě dětí ve škole na obranu státu a mimořádné události