Únorový kulatý stůl (2011) – výstup

Zveřejnilo MŠMT standardy vzdělávání nebo testové úlohy?

Únorový kulatý stůl se zabýval otázkou, zda materiály zveřejněné MŠMT k diskusi, jsou standardy vzdělávání nebo testové úlohy?

Jeho cílem bylo hledat odpovědi na otázky:
• Jak by měly vypadat standardy, které školám opravdu pomohou?
• Jdou publikované ukázky standardů správnou cestou? Je zapotřebí je nějak upravit?
• Jaké bylo zadání ministerstva školství k tvorbě standardů?
• Jaké jsou výsledky prvního měsíce debaty o standardech a jak by měla probíhat dále?
• Jakým způsobem budou zapracovány připomínky?

Setkání se zúčastnili tito pozvaní panelisté:
• PhDr. Martin Chvál, Ph.D., PedF UK
• PhDr. Hana Koštálová, SKAV
• doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. – FSV UK
• Mgr. et Bc. Martin Ševčík, ZŠ Londýnská
Z MŠMT, které bylo osloveno se žádostí o vyslání svého představitele, se z důvodů zaneprázdnění nedostavil žádný zástupce.

Zápis z kulatého stolu.