Říjnový kulatý stůl přeplněnosti tříd- výstupy

Říjnový kulatý stůl SKAV a EDUin se uskutečnl v mimořádném termínu 31. října 2013. Konal se bude i na jiném místě než obvykle: Era svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1.

Téma: Jak (se) učit ve třídě se třiceti dětmi?

Diskutovali: P. Bannert (MŠMT), P. Ducháčková-Chotková (Komise pro výchovu a vzdělávání, Praha 6), O. Králová (ZŠ Kunratice), V. Lacina (MŠ a ZŠ Klecany), P. Najvar (PedF MU) a Z. Nováková (ZŠ Praha Satalice).

Pozvánka

Závěry kulatého stolu

Video záznam z kulatého stolu