Květnový Kulatý stůl SKAV a EDUin byl věnován revizi kurikula

Květnový Kulatý stůl SKAV a EDUin řešil téma:

Je potřeba dnes měnit Rámcový vzdělávací program pro základní školy?

Debata se uskutečnila ve čtvrtek 25. května 2017 v ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Účastníci panelové diskuze: I. Cichoňová (ZŠ Angel, Praha 12), O. Doležalová (Společnost Montessori ČR, SKAV), D. Růžičková  (NÚV), K. Tomek (NÚV) a J. Tupý  (spoluautor RVP ZV)

Pozvánka