Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma: Nakolik škola pomáhá porozumět historii?