Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma: Mají školy připravovat na přijímací zkoušky?