Zkušenosti s plošným testováním. A co dál?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 21. 11. 2013

Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Ivan Čermák / učitel ZŠ Slatiňany
Marcela Erbeková / ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice
Lenka Felcmanová / zástupkyně ČOSIV a Pedagogické fakulty UK
Jindřich Fryč / náměstek ministra, MŠMT
Hana Chalušová / rodič, zástupkyně iniciativy STOP plošnému testování
Tomáš Zatloukal / ústřední školní inspektor, ČŠI

Otázky

Splnilo plošné testování původní očekávání?
Co jsme se z plošného testování dozvěděli o výsledcích škol a žáků?
Potvrzují se pojmenovaná rizika spojená plošným testováním?
Jaká jsou vaše doporučení na základě zkušenosti z pilotáže?

Moderátor

Tomáš Feřtek / EDUin


Navazující mediální výstupy

Podívejte se: Jakou podobu plošného testování plánuje inspekce a ministerstvo školství