Školní stravování jako součást kultury školy


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 20. 06. 2024

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Lenka Hečková / SOFA
Alexandra Košťálová / Státní zdravotní ústav
Jan Mareš / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Anna Neumannová / NESEHNUTÍ
Tomáš Václavík / Skutečně zdravá škola
Pavlína Vaisová / ZŠ a MŠ J.A. Komenského, Praha - Břevnov

Otázky

Jak by mohlo vypadat školní stravování za 5 let? Co je dobré zachovat a co je třeba změnit?
Jak souvisí školní stravování s wellbeingem ve školách?
Jak přemýšlet o stravování v kontextu rovných příležitostí?
Jaké změny do školních jídelen přijdou s novou vyhláškou o školním stravování?
Kdo nese odpovědnost za implementaci této vyhlášky a kvalitu školního stravování? Jakou roli v tom má hrát MŠMT a další resorty?

Moderátor

Adam Pochman / Česká středoškolská unie