Ředitel školy versus zřizovatel. Vidí kvalitu školy stejně?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 12. 12. 2013

Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Pravoslav Němeček / ředitel ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská 3, České Budějovice, viceprezident Asociace ředitelů ZŠ
Josef Procházka / bývalý předseda školské rady a Klubu rodičů při ZŠ TGM Poděbrady
Jiří Stárek / ředitel ZUŠ Hostivař, předseda Asociace ZUŠ ČR
Marcela Štiková / předsedkyně Školské komise, Svaz měst a obcí ČR
Zástupce odboru vzdělávací soustavy / MŠMT

Otázky

Způsobila změna ve způsobu odvolávání ředitelů zhoršení jejich postavení vůči zřizovateli? Nehrozí tím postupná a skrytá politizace českého školství?
Jaké mají parametry zřizovatelé pro výběr nového ředitele a jsou složeny konkurzní komise z odborníků?
Kdo a jak posuzuje kvalitu řízení školy?
Jsou případy odvolání úspěšných ředitelů škol ojedinělé, nebo je to začátek nového trendu?
Jaké jsou zahraniční zkušenosti s výběrem a jmenováním ředitelů škol?

Moderátor

Tomáš Feřtek / EDUin