Návrat dětí do škol… a co dál?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 10. 12. 2020

Místo konání: https://www.facebook.com/SKAVos/

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Václav Korbel / analytik, PAQ Resear
Michaela Kučerová / koordinátorka vzdělávacích služeb a metodička doučování, Člověk v tísnikoordinátorka vzdělávacích služeb a metodička doučování, Člověk v tísni
Jana Stará / vedoucí katedry preprimální a primární pedagogiky, Pedagogická fakulta UK
Renáta Válková / ředitelka, ZŠ a MŠ Baška
Tomáš Zatloukal / ústřední školní inspektor, Česká školní inspekce

Otázky

Distanční výuka na jaře nezvládla zdaleka podchytit všechny děti. Kolik dětí se ocitlo mimo pravidelnou distanční výuku v podzimním období?
Jaká je efektivita distanční výuky v porovnání s tou prezenční?
Dokázali jsme pokrýt od jara doteď při výuce celé spektrum kurikula? Nebo se školy i na podzim nadále soustředily jen na „přijímačkové“ předměty?
Jaké recepty by měl stát a školy zvolit, abychom vyřešili rapidně narostlé nerovnosti mezi žáky? Jak kompenzovat ve výsledcích vzdělávání obrovský vliv rodinného zázemí jednotlivých dětí?
Jak by měla vypadat ideální prezenční výuka navazující na návrat po distanční výuce?
Kam nás koronavirus posunul? Jak by se ta současná výuka měla od té předcovidové lišit?

Moderátor

Miroslav Hřebecký / EDUin