Jak máme ověřovat, co se děti ve školách naučily?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 04. 04. 2013

Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Lucie Dobešová / psycholožka a lektorka Respektovat a být respektován
Petr Kubala / facilitátor a trenér, Prázdninová škola Lipnice, Česká cesta
Anne-Marie Matthijsen / ředitelka holandské školy Stichting Nederlands Onderwijs Praag
Eva Micková / metodička a konzultantka RPIC-ViP
Jiří Trunda / ředitel ZŠ Vratislavova, Praha 2, pracovník Centra školského managementu Pedagogické fakulty UK
Ivana Zejdová / učitelka na Waldorfské škole Semily

Otázky

Jak lze ve vzdělávání hodnotit jiné oblasti než znalosti?
Jak se mohou děti dozvídat, co se ve škole naučily?
Co chceme a můžeme hodnotit?
Jak můžeme poznat, že žák dosahuje cílů vzdělávání?
Komu hodnocení ve škole slouží?

Moderátor

Tomáš Feřtek / EDUin


Navazující mediální výstupy

Proč se učitelé nemohou ve výuce soustředit na to, co je v životě důležité