Dopady pandemie na vzdělávání


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 24. 02. 2022

Místo konání: online

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Bořivoj Brdička / Jednota školských informatiků
Michal Černý / MŠMT
Tomáš Jedlička / Waldorfská škola, Brno
Helena Juklová / Linka důvěry Dětského krizového centra
Klára Laurenčíková / Ministerstvo zdravotnictví, ČOSIV
Ondřej Nováček / Česká středoškolská unie

Otázky

Jaký vliv má pandemie na duševní zdraví dětí i pedagogů?
Jak dětem pomoci překonat náročné období a posilovat jejich odolnost pro celý život? Jak ve školách podporovat wellbeing? A jak cílit vzdělávání na kompetence pro budoucí život?
Jaké dopady má pandemie na vzdělávání dětí? Jaké jsou dopady na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí?
Jaký dopad má pandemie na využívání technologií pro vzdělávací účely?
Jak podpořit spolupráci škol a rodin a zapojit další partnery?

Moderátor

Petra Keprtová / JOB