Co se potřebují žáci naučit v době globální klimatické krize?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 18. 11. 2021

Místo konání: online

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Klára Bělíčková / studentka Gymnázia na Zatlance, Fridays for Future
Petr Daniš / TEREZA, vzdělávací centrum, Pracovní skupina pro klimatické vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR
Dagmar Grau / Střední škola obchodní, Praha 2
Jan Jiterský / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, předseda expertního panelu pro RVP ZV
Rostislav Konopa / Bratrská škola, Praha 7, zástupce Učitelské platformy
Roman Kroufek / Pedagogická fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Otázky

Trápí žáky změna klimatu? Ohrožuje je environmentální úzkost? Kdo s tím může školám pomoci?
Co ukázaly o klimatické gramotnosti českých žáků i dospělých aktuální výzkumy?
Jak si představit kvalitní klimatické vzdělávání a proč ho potřebujeme?
Jak a kde bude prostor v RVP klima vyučovat? Jak to koresponduje se záměry revizí RVP? Jaké existují příklady ze zahraničí?
Jakou podporu budou potřebovat učitelé, aby dokázali dobře učit o změně klimatu?
V čem sama škola působí jako skryté kurikulum klimatického vzdělávání? Jak podpořit přechod škol k uhlíkové neutralitě?

Moderátor

Jiří Kulich / Středisko ekologické výchovy SEVER a Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, Výbor pro vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj