Dubnový kulatý stůl (2011) – výstup

Stačí na cestě za ukázněnou třídou jen „utahovat šrouby“?

Dubnový kulatý stůl se zabýval vždy aktuálním tématem, kázeňským klimatem ve školách a možnostmi jeho ovlivňování. Jeho cílem bylo hledat odpovědi na následující otázky:
• Má kázeňské klima vliv na školní úspěšnost žáků?
• Kdo je za kázeň ve škole zodpovědný?
• Jaký dopad má na kázeň efektivní řízení školy?
• Mohou nám rodiče pomoci s vytvářením klidné pracovní atmosféry ve škole?
• Jak na rodiče, kteří odmítají se školou spolupracovat?
• Co vlastně mají řešit smlouvy s rodiči?

Pozvání k diskusi přijali:
• Mgr. Daniel Kaiser, ředitel ZŠ Jižní IV, Praha 4
• PaedDr. Blanka Janovská, ředitelka FZŠ prof. O. Chlupa, Praha 5
• PhDr. Václav Mertin, psycholog, FF UK
• PhDr. Jana Nováčková, CSc., psycholožka, SKAV
• Mgr. Alena Sobotová, výchovný poradce v ZŠ se speciálními třídami v Liberci