Listopadový kulatý stůl (24 11. 2011) – výstup

Téma: Má být ředitel manažerem školy nebo lídrem pedagogického procesu?
K zodpovězení ústřední otázky listopadového kulatého stolu, zda má být ředitel manažerem školy nebo lídrem pedagogického procesu, přispěly odpovědi na dílčí otázky, k nimž se vyjadřovali pozvaní panelisté.
Nakolik je ředitel klíčová osobnost při proměně školy?
• Jak máme vybírat lidi vhodné k pedagogickému vedení učitelů?
• Má ředitel čas na vedení svých učitelů?
• Jak mění postavení ředitele současná novela školského zákona?
• Je správné, že o řediteli rozhodují zřizovatelé z obcí a krajů?
• Proč se na ředitelská místa často nedostávají ti nejlepší?
• Co může ministerstvo udělat pro podporu správného výběru ředitelů?

Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:

• RNDr. Jindřich Kitzberger, Centrum školského managementu PedF UK, generální ředitel Duhovka Group, a. s.,
• RNDr. Lenka Honová, ředitelka Základní školy Zlín, Okružní, zástupkyně Asociace ředitelů základních škol,
• Ing. Ivo Mikulášek, ředitel Základní a mateřské školy Dobronín,
• Ing. Karel Abrahám, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Beroun.
Diskusi moderoval Tomáš Feřtek z EDUin, o.p.s.
Zápis je k dispozici ZDE.

Říjnový kulatý stůl (20. 10. 2011) – výstup

Téma: Kam směřuje naše školství?

Jak bude řešena koncepce našeho školství bez existence Národního programu vzdělávání?

Hrozí, že se naše školy opět vrátí od kompetenčního ke znalostnímu učení?

Nevracíme se od rozvoje osobnosti opět k výcviku poslušných?

Jak budou souviset školní vzdělávací programy s doporučenými osnovami?

Jak MŠMT zajistí kvalitní informace o školství bez Ústavu pro informace ve vzdělávání?

Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:
Mgr. Václav Klaus, ředitel PORG, poradce ministra školství
Ing. Ivan Smolka, ředitel Waldorfského lycea, člen SKAV
Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D., Univerzita Karlova
Ing. Miloš Rathouský, ředitel sekce, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Setkání moderoval Tomáš Feřtek z EDUin, o. p. s.

Kompletní zápis je k dispozici ZDE.

Zvukový záznam z kulatého stolu ZDE.

SKAV podpořil iniciativu proti ustanovení statusu veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

22.06.2011 17:20

Vetšína členských organizací SKAV podpořila níže uvedené tiskové prohlášení neziskových organizací proti zakotvení statusu veřejné prospěšnosti organizací v novele občanského zákoníku:

Tiskové prohlášení
k vládnímu návrhu ustanovení o veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

Ustanovení o statusu veřejné prospěšnosti, která byla dodatečně doplněna do vládního návrhu občanského zákoníku (§§ 146 – 152) mají charakter diskriminační, manipulativní a rozšiřující korupční prostředí. Je velmi pravděpodobné, že takto formulované principy statusu veřejné prospěšnosti budou zneužívány a nenaplní tak předkladateli deklarovaný účel.

Číst víceSKAV podpořil iniciativu proti ustanovení statusu veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

Červnový kulatý stůl (2011) – výstup

Je magistr zárukou dobrého učitelování?

Cílem červnového kulatého stolu bylo prostřednictvím odpovědí na následující otázky zodpovědět hlavní otázku setkání, zda je magisterské pedagogické studium zárukou dobrého výkonu učitelské profese:
● Od koho se dnes děti nejvíce učí? Víme to?
● Je nutné k pedagogické kvalifikaci magisterské studium pedagogiky?
● Hraje v učitelském vzdělání rozhodující roli odborná znalost nebo pedagogické dovednosti?
● Co nabízí zájemcům o práci učitele pedagogické minimum?
● Mají pedagogické fakulty konkurenci ve vzdělávání učitelů?
● Proč na pedagogické fakulty dlouhodobě chodí intelektuálně nejslabší třetina uchazečů o vysokoškolské studium? Umíme to změnit?
Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:
● Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., děkanka Pedagogické fakulty ZČU
● Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., ekonom CERGE-EI, člen NERV
● Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., Pedagogická fakulta UK