Kulaté stoly

Kulaté stoly jsou veřejná diskusní setkání pořádaná SKAV, o. s. a  obecně prospěšnou organizací EDUin.

Základní ideou a zároveň jejich hlavní funkcí je otevřeně diskutovat nejvýznamnější a aktuální témata vzdělávací politiky, naléhavé problémy rozvoje českého i zahraničního vzdělávání a školství a možnosti jejich řešení. Vytvořit místo, kde se budou navzájem konfrontovat představy politiků a řídících pracovníků ve školství s poznatky akademické a odborné sféry, ale i s názory a zkušenostmi pedagogických asociací a širší pedagogické a rodičovské veřejnosti. Účastnické spektrum tvoří nejen učitelé, ředitelé, pedagogičtí odborníci či všeobecná veřejnost, ale i pracovníci MŠMT, krajů a zástupci médií. Z kulatých stolů je pořizován kompletní písemný a zvukový záznam a video sestřih. Účastnit se kulatých stolů je možné i na dálku prostřednictvím webináře.

Setkání probíhají pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci (kromě období školních letních prázdnin) v aule ZŠ Vodičkova na Praze 1, jsou pořádána zdarma, bez nutnosti předchozí registrace a trvají 2-3 hodiny.  Pozvánky na setkání jsou rozesílány prostřednictvím e-mailu. Požádat o zařazení do seznamu zájemců o rozesílání pozvánek a výstupů z kulatých stolů je možné na emailové adrese info@skav.cz.

Partneři pro pořádání kulatých stolů:

EDUin, o.p.s. logo

KAMERAMAN.cz logo

Webináře.cz logo

Fund for Education logo

První multimediální s.r.o. logo